คุณภาพที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ
คือความภาคภูมิใจของเรา

   เราคือ บริษัท ชิน ยอง ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัท วาซิน เป็นบริษัทในเครือที่ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศ โดย บริษัท ชิน ยอง ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อดำเนินงานด้านการผลิต ปั๊มโลหะ ฐานลูกค้าหลัก ได้แก่ Samsung, LG, Toshiba, SHARP, Hitachi, TSM เป็นต้น และได้ก่อตั้ง บริษัท วาซิน เทค จำกัด (WST) ในปี 2552 โดยมีการดำเนินธุรกิจแบบเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของ CEO ต้องการให้การผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด ต่อมาก่อตั้งบริษัท วาซิน อโนไดซ์ จำกัด (WSA) ขึ้นในปี 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจชุบ-เคลือบโลหะ และบริษัท วาซิน เมทัล จำกัด (WSM) ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตหมุดย้ำ สกรู สปริง ฯลฯ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม ความต้องการของลูกค้าในการเลือกเราเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด

ความเป็นมาขององค์กร

2541
ก่อตั้งบริษัท ชิน ยอง ไทย เอ็นจินเนียริ่ง จำกัด(SYT)
จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตให้ บริษัท ไทย ซัมซุง ในปี 2543
จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตให้ บริษัท โตชิบา ในปี 2549
จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตให้ บริษัท แอลจี ในปี 2550
2541
2552
ก่อตั้งบริษัท วาซิน เทค จำกัด (WST)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ Shin Young Thai โดยการเพิ่มสกรู สปริง และหมุดย้ำ
2552
2558
FOUNDED WASIN ANODIZE (WSA)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของงานโลหะในบางประเภทสินค้าที่ต้องการความทนทานต่อสภาพการใช้งาน
2558
2559
FOUNDED WASIN METAL (WSM)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อแยกตามประเภทสินค้าและขยายตลาดสำหรับการผลิตขนาดเล็กเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกอบ
2559
2564
THE NEW FACTORY OF WST / SYT BUILT IN
โรงงานใหม่ของ WST / SYT ที่สร้างขึ้น ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีการผลิต โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน เช่น งานที่ใช้หุ่นยนต์ งานพ่นโลหะ งานเคลือบผิวโลหะ รวมถึงงานฉีดพลาสติก
2564
กลุ่มลูกค้าของเรา
ข่าวสาร-กิจกรรม