กีฬาสีประจำปี 2023

กิจกรรมกีฬาจัดขึ้นปีละครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มความสามัคคี สามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงานและความสนุกสนานร่วมกัน.