อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2566

สร้างความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล