ซ้อมดับเพลิง และอพยพ ประจำปี 2566

ด้วยความร่วมมือกับเทศบาล ตำบลตะเคียนเตี้ย   วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักเรียนรู้  วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย  และในขณะเดียวกันก็สามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเอง  ในเบื้องต้น