โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร (SMEs Happy and Productive Workplace)

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเย็นหลังจากเลิกงาน กับกิจกรรมดีๆ เพื่อพี่น้องพนักงาน กับ การออกร้าน ในโครงการ “ตลาดนัด ชินยองไทย” Happy Money ในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ มากๆๆ สุขใจทั้งผู้ขาย สบายใจทั้งผู้ซื้อ เป็นการออกร้านโดยมี สินค้าทางการเกษตร ที่ปลูกในแปลงผัก ของโรงงานรับประกันความสดสะอาด ร้านค้าเสื้อผ้าทั้งมือ 1 และมือ 2 สินค้าอุปโภค บริโภค มากมาย กิจกรรมดีๆ ที่จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง